Skip to content
13.5.2020

Forssan, Tammelan, Kalvolan ja Hattulan miehet olivat Summan sankareita

Forssan, Tammelan, Kalvolan, Hattulan miehet

Summan sankarit olivat paikallisia nuoria miehiä – II/JR 15:n vaiheet talvisodassa Esikuntakomppaniassa oli pääosin Kalvolan ja Tammelan reserviläisiä. 4. komppaniassa oli Forssan ja Tammelan miehiä. 5. komppaniassa oli Kalvolan miehiä ja 6. komppaniassa Hattulan miehiä. Pataljoonan konekiväärikomppania koostui lähinnä Tammelan miehistä.

JANSSONIN PATALJOONA

Pitkällisen työskentelyn tuloksena on painotuore kirja J. Kirjan nimi juontuu sen pataljoonan komentajasta Frans-Julius Janssonista.

Kokkinen on tehnyt suuren työn koostamalla yhteen kirjaan JR 15:n toisen pataljoonan ja sen tukipatteriston (III/KTR 5) talvisodan vaiheet Karjalankannaksella historiallisista asiakirjoista kuten monista sotapäiväkirjoista ja päiväkäskyistä.

Kirja keskittyy kenttäarmeijan yksiköiden päivittäisiin tapahtumiin mutta käy läpi myös laajempaa tilannekuvaa lähdekirjallisuuteen nojautuen.

Kirjaan Kokkinen koosti kattavan miehistöluettelon paikkakuntatietoineen pyrkien korjaamaan luetteloiden eri versioiden tietojen ristiriitaisuuksia. Apua hän sai Forssan ja Hämeenlinnan seutujen vapaaehtoisilta maanpuolustusjärjestöiltä ja seurakuntien kirkkoherranvirastoista.

Paljon kuvia ja piirroksia

Kirjan liitteinä on myös JR15:n I pataljoonan 1. konekiväärikomppanian sotapäiväkirjat sekä esikunta- ja 1. konekiväärikomppanian miehistöluettelot.

Kirjassa on 336 sivua ja lähes 60 kuvaa tai piirrosta.

Omakustanteista kirjaa saa 30 eurolla myös Kokkiselta itseltään (kokkinenpertti@gmail.com).